Általános szerződési feltételek

 

A www.yachtcharterguru.com honlap böngészése, illetőleg használata során Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben valamint az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. A jelen szerződési feltételek kiterjed a holnapon található valamennyi, társaságunk által nyújtott szolgáltatásra, Ön a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elismeri, hogy a jelen szerződési feltételekben valamint az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadja.

Társaságunk a fenti honlapon működtetett tevékenysége a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő közvetítői tevékenységnek minősül. A honlapon található internetes kereső használatával Önnek lehetősége van hajók foglalására. Ön tudomásul veszi, hogy a honlapon olyan információk kerülnek feltüntetésre, melyet harmadik fél (továbbiakban: Chartercég) bocsátott a rendelkezésünkre, azokat nem módosítjuk, sem nem ellenőrizzük, így azok tartalmáért az esetleges valótlanságokért, hibákért valamint a Chartercég későbbiek során tanúsított magatartásáért a felelősségünket kizárjuk.

A honlapunk működésével kapcsolatban felmerülő rajtunk kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért (pl. megjelenési, technikai hiba, félbeszakadás, stb.); pontatlanságokért, téves információközlésért; és ezek következményeiért felelősséget nem vállalunk. A honlapunkon közzétett linkek használatáért és azok tartalmáért a felelősségünket kizárjuk. Szolgáltatásaink használatért, a használat során Ön által közzétett tartalomért, illetőleg bármely más magatartásáért kizárólag Ön felel. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által a honlapon közzétett tartalmat indokolt esetben (pl: trágár megnyilvánulások) adminisztrátoraink előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolíthassák.

Honlapunk elsődleges célja keresőszolgáltatás üzemeltetése, Ön és a Chartercég közötti adatcsere, illetőleg továbbítás annak érdekében, hogy Ön és a Chartercég között a szerződés létrejöhessen. Társaságunk utazást/szállást nem kínál, és nem biztosít. Az Ön által kért ajánlat, illetőleg foglalás Ön és a Chartercég között keletkezett szerződéses viszony, mely jogviszonyban társaságunk nem szerződő fél, ezért minden esetben az Ön feladata a Chartercég által szabott feltételek (pl: lemondás, módosítás, stb.) megismerése és ellenőrzése. Az Ön által hibásan, tévesen vagy hiányosan megadott adatokért, illetőleg az ebből eredő bármely következményért felelősséget nem vállalunk.

A honlap szolgáltatásainak használatával Ön feliratkozik hírlevelünkre. A hírlevélről történő leiratkozást a hírlevélre történő válasz e-mailben kérheti társaságunktól.

A honlap szolgáltatásai valamint a honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melynek jogosultja a társaságunk. Szolgáltatásaink valamint a holnap tartalma kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez rendeltetésszerűen és a szükséges mértékben, személyes és nem kereskedelmi célokra használható fel.

Társaságunk jogosult a jelen szerződési feltételeket egyoldalúan bármikor módosítani. Társaságunk a módosításról Önt a holnap kezdőoldalán elhelyezett felhívással értesíti. Ön a holnapunk módosítást követő első használatával a módosításokat elfogadja.

A szolgáltatásunk az Ön számára díjmentes. A honlapunk használatával és működésével kapcsolatos jogviták esetére a magyar jog valamint a társaságunk mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság joghatósága kizárólagosan kerül kikötésre. Fenntartjuk a jogot a szolgáltatásaink teljes körű, azonnali és előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

A szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Chartercéggel kötött szerződés nyelve chartercégenként változó lehet, de jellemzően angol. A Chartercéggel kötött szerződésből eredő esetleges jogviták esetén a nemzetközi magánjog szabályai az irányadóak.

Fogalom meghatározások:

Ajánlat: Az ajánlatkérés semmilyen kötelezettségvállalással nem jár egyik fél számára sem. Az ajánlatkérés nem minősül foglalásnak.

Opció: „Elővételi jog”, mellyel a Chartercég által meghatározott határidőig kizárólag az opció birtokosa élhet foglalási szándékkal. Az opciós határidő lejártáig lehet a foglalási szándékot megerősíteni az első részlet befizetésével, ellenkező esetben az opciós jog lejár és a hajó ismét visszakerül a „szabad” hajók közé.

Foglalás: Az ajánlattól és az opciótól eltérően a Foglalás kötelezettséget keletkeztet! A foglalás folyamatának befejezésével vállalja a szerződés nem teljesítéshez fűződő jogkövetkezményeket.

Lemondás: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szabadidős szolgáltatás igénybevételére irányuló online szerződéseknél. Lemondás esetén Ön tudomásul veszi, hogy a már befizetett összeget a Chartercéggel kötött szerződés értelmében a Chartercég által meghatározott mértékű lemondási díjként a Chartercég visszatarthatja. A lemondás okozta károk enyhítésére köthető lemondás-biztosítások lehetőségeiről kérjen tájékoztatást!