Adatvédelmi nyilatkozat

 

A www.yachtcharterguru.com a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és védi a tudomására jutott személyes adatokat.

A www.yachtcharterguru.com ezúton tájékoztatja a látogatóit a személyes adatok védelme és kezelése körében végzett tevékenységének főbb információit. Esetleges észrevételei, kérdései, illetőleg panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal a honlapon található elérhetőségeink egyikén!

A jelen nyilatkozat a honlapon található valamennyi szolgáltatásra kiterjed.

1. Hozzájárulás

Honlapunk használatával, igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatásaink igénybevétele során a tudomásunkra jutott személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. Tekintettel arra, hogy nem áll módunkban a hozzájárulás jogszerűségét ellenőrizni, a hozzájárulás jogszerűségért Ön, illetőleg törvényes képviselője szavatolnak.

Adatkezelő: Yacht Charter Guru Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.: 01-06-788137, Székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 12/C.).

2. Fogalmak

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

A személyes adatok valódiságáért, illetőleg pontosságáért Ön felel.

3.Adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a www.yachtcharterguru.com szolgáltatásainak nyújtása. További hozzájárulás alapján az adatkezelő személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) céljából is felhasználhatja.

Ajánlatkérés esetén az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítjuk az Ön megadott személyes adatait és egyéb megadott paramétereket a Chartercég(ek) felé ajánlat küldése, opció és foglalás érdekében.

Ön kérheti a megadott személyes adatainak módosítását, törlését – az ún. kötelező adatkezelés kivételével –, illetőleg az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet az admin@yachtcharterguru.hu e-mail címre küldött levelében. Személyes adatait kérelem nélkül is töröljük, ha kezelés jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy más jogosult hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az általunk nyújtott szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Twitter, Facebook, stb.) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

4. Kezelt adatok:

Szolgáltatásaink kapcsolatban a következő információkat szükséges megadni, melyek szolgáltatás típusonként eltérőek lehetnek:

Név, e-mail cím, lakcím, úti okmány száma és érvényessége, állampolgárság, hajózási képesítés száma, rádiókezelői engedély száma.

Bankkártya és hitelkártya adatokat cégünk nem kér.

Regisztráció, bejelentkezés, "cookie"-k használata és webfigyelés: Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (ideiglenes és tartós) cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjtünk nem személyes adatokat (pl.: IP cím, böngésző típusa és (a szolgáltatásunkat mobil eszközön keresztül igénybe vevő felhasználók esetén) egyedi eszközazonosító, operációs rendszer és hosszúsági/szélességi fok – a továbbiakban: „nem személyes adatok”). A nem személyes adatok segítségével követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását.